O szkole


 


  


 

 ANGIELSKI  HISZPAŃSKI

 

NIEMIECKI  ROSYJSKI

dla :

 

-dzieci młodszych,

-dzieci starszych, 

-młodzieży

-dorosłych

 

Zajęcia organizowane są na

* wszystkich poziomach zaawansowania! ! 

* w małych grupach!

*dla osób w każdym wieku!

 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy tygodniowo,  trwają 50 minut 

 

Zajęcia z innych jezyków odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, trwają 50 minut

(pamiętajmy- więcej się nauczymy uczęszczając na zajęcia 2 razy w tygodniu)

 

Zajęcia indywiduale  (ilość miejsc ograniczona)

 

   KURSY OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA

 

------------------------------------------------------------------------------ 

W jaki sposób uczymy języków obcych?                              


Kursy prowadzone są metodą komunikatywną (Communicative Language Teaching - CLT) dopuszczającą popełnianie drobnych błędów gramatycznych w początkowej fazie nauki w celu pozbycia się zahamowań przed mówieniem w języku obcym. Główny nacisk położony jest na rozwijanie czterech najważniejszych sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania.W trakcie kursów wykorzystywane są podręczniki renomowanych wydawnictw : Oxford, Longman, Cambridge, McMillan oraz różnorodne pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne.

 

Zalety metody komunikatywnej z punktu widzenia kursanta:


• efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w obcym języku
• widzisz stałe postępy, jakie robisz ucząc się
• systematycznie poznajesz nowe słownictwo, idiomy, konstrukcje składniowe
• stale ćwiczysz, to czego się dotychczas nauczyłeś
• potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz
• łatwiej odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych
• rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu
• potrafisz coraz lepiej czytać ze zrozumieniem
• potrafisz coraz lepiej pisać

 

Dzieci młodsze uczymy metodą TALKING KIDS, na którą udało się nam uzyskać LICENCJĘ. Jest to metoda bezpośrednia i uczy przede wszystkim mówienia i rozumienia ze słuchu!  

 

http://www.talkingkids.com/lista_szkol.php


W trakcie zajęć wykorzystywane są najnowsze materiały dydaktyczne - komputery, płyty CD, wideo, gry planszowe itp.