O szkole


 

Uwaga ważna informacja!

 

Informacje dotyczące podziału grup będą rozesłane

 

sms'ami do 23.09

            

 Mega English Akademia

 

Skała, ul. Słomnicka 27  

 

 

ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY

telefonicznie do końca września

 

ZAPRASZAMY

 

 


  


 

 ANGIELSKI  HISZPAŃSKI

 

NIEMIECKI  ROSYJSKI

dla :

 

-dzieci młodszych,

-dzieci starszych, 

-młodzieży

-dorosłych

 

Zajęcia organizowane są na

* wszystkich poziomach zaawansowania! ! 

* w małych grupach!

*dla osób w każdym wieku!

 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy tygodniowo,  trwają 50 minut 

 

Zajęcia z innych jezyków odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, trwają 50 minut

(pamiętajmy- więcej się nauczymy uczęszczając na zajęcia 2 razy w tygodniu)

 

Zajęcia indywiduale  (ilość miejsc ograniczona)

 

   KURSY OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA

 

------------------------------------------------------------------------------ 

W jaki sposób uczymy języków obcych?                              


Kursy prowadzone są metodą komunikatywną (Communicative Language Teaching - CLT) dopuszczającą popełnianie drobnych błędów gramatycznych w początkowej fazie nauki w celu pozbycia się zahamowań przed mówieniem w języku obcym. Główny nacisk położony jest na rozwijanie czterech najważniejszych sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania.W trakcie kursów wykorzystywane są podręczniki renomowanych wydawnictw : Oxford, Longman, Cambridge, McMillan oraz różnorodne pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne.

 

Zalety metody komunikatywnej z punktu widzenia kursanta:


• efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w obcym języku
• widzisz stałe postępy, jakie robisz ucząc się
• systematycznie poznajesz nowe słownictwo, idiomy, konstrukcje składniowe
• stale ćwiczysz, to czego się dotychczas nauczyłeś
• potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz
• łatwiej odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych
• rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu
• potrafisz coraz lepiej czytać ze zrozumieniem
• potrafisz coraz lepiej pisać

 

Dzieci młodsze uczymy metodą TALKING KIDS, na którą udało się nam uzyskać LICENCJĘ. Jest to metoda bezpośrednia i uczy przede wszystkim mówienia i rozumienia ze słuchu!  

 

http://www.talkingkids.com/lista_szkol.php


W trakcie zajęć wykorzystywane są najnowsze materiały dydaktyczne - komputery, płyty CD, wideo, gry planszowe itp.